INFORMASJON OM STOKMARKNES HANDELSSTANDS FORENING

1. Foreningens formål er å fremme næringslivet på Stokmarknes ved å tilrettelegge forholdene for, og markedsføre virksomheter med håndverk, service og handel.

2. Ethvert foretak som er interessert i utviklingen av næringen på stedet, og som sier seg villig til å betale kontingent og serviceavgift, kan være medlem av foreningen. Medlemskapet er forpliktende både økonomisk og arbeidsmessig.

3. Foreningen ledes av et styre på 4 medlemmer. Styrets medlemmer velges for 1 år av gangen og skiftes ut etter en forhåndsgodkjent skiftplan, godkjent av medlemsmassen på medlemsmøte 12.mars 2014. Årsmøtet velger revisor. Styret konstituerer seg selv.

De bedriftene som ønsker å være med i foreningen, får følgende fordeler:

  1. Får kontaktinformasjon med mail-adresser og mobilnr. til alle medlemsbedriftene.
  2. Får tilsendt informasjon om all aktivitet som gjøres i regi av SHF.
  3. Får mulighet til å være med og vise seg når foreningen får opp en egen nettside.
  4. Får være med å påvirke veien videre ifm. utformingen av Stokmarknes.
  5. Får være med i diskusjoner i foreningen ( netthandel, åpningstider, markedsføring, aktiviteter).
  6. Får informasjon om arrangement som skal foregå og som har interesse for medlemmene.
  7. Får innkalling til alle møter i regi av SHF.

 

Stokmarknes, 12. mars 2014

Styret

Edgar Vestgård